مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیران


مشتری مداری ۲

 به نظر شما وقتش رسیده که به دنبال مشتریان واقعی باشیم؟   دانلود فایل  

وظایف مدیران

آیا خود را یک مدیر می دانید؟ تا چه اندازه با رویکردهای مدیران آشنا هستید؟   دانلود فایل  

مشتری مداری ۳ (جلسه چهاردهم)

مشتری مداری آغاز یک راه است یا پایان یک مسیر؟   ................................................. دانلود فایل .................................................