مطالب مرتبط با کلید واژه

انسان موفق


وبینار

وبینار

  یکی از نکاتی که بایستی در رابطه با موفقیت دانست موضوع نمونه برداری و ارزیابی شاخصه های موفقیت در انسان های توفیق طلب می باشد. یک سری عوامل کلی و مشترک در تمام انسان های موفق دیده می شود که در ...

قانون های مهم در موفقیت (جلسه اول)

اگر بخواهیم در مورد قوانین موفقیت صحبت کنیم چه مباحثی را مدنظر قرار می دهید؟ اگر کسی می تواند موفق شود پس شما هم می توانید. همه امکانات لازم جهت موفقیت در درون ما موجود است. شکست یک عنصر غیر ...