مطالب مرتبط با کلید واژه

استارت آپ


سخنرانی در خصوص استارت آپ

سخنرانی در خصوص استارت آپ

استارت آپ یکی از ضرورت های اصلی در هر کشور است. خیلی ها بر این باورند، استارت آپ یک نهاد انسانی است که برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام بالایی وجود دارد به وجود آمده ...