سوابق پژوهشی و اجرایی

 

سوابق پژوهشی و اجرایی

۱. بررسی کانال توزیع موثر جهت افزایش در رضایت مشتریان

۲.بررسی میزان ارتباط و اثربخشی پرورش منابع انسانی با مدیریت دانش

۳.ارائه راهکارهای عملیاتی جهت پیاده سازی مدیریت در شرکت توانیر

۴. بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش(مطالعه موردی شرکت توانیر استان تهران)

۵. بررسی میزان تاثیرگذاری سرمایه انسانی بر راهبردهای رهبری هزینه(مطالعه موردی: آموزشگاههای فنی وحرفه ای استان تهران)

۶.تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهینه سازی آموزش( مطالعه موردی: آموزشگاه فنی و حرفه ای استان تهران)

۷.برگزیده ممتاز در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی(اخذ تندیس همایش) و سخنرانی در زمینه طرح اقتصادی ارائه شده.

۸.اخذ پذیرش سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی با رویکردی بر تحولات خاورمیانه و حماسه اقتصادی

۹.بررسی نگرش بیماران بیمارستانها نسبت به سطح سیگمای خدمات ارائه شده در راستای بهبود کیفیت و اثربخشی

۱۰.اخذ پذیرش سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

۱۱.بررسی ارتباط میان خلاقیت و کارآفرینی در بین کارآموزان آموزشگاه های آزاد استان تهران

۱۲.چاپ چهار مقاله در ژورنال های ISI

۱۳. اخذ پذیرش سخنرانی در ششمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و توسعه اقتصادی

۱۴. بررسی ارتباط میان مدیریت دانش و نوآوری.

۱۵. اخذ پذیرش در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

۱۶. بررسی ارتباط میان مدیریت دانش و بهره وری منابع انسانی

۱۷. بررسی ارتباط میان وفاداری مشتری و رضایتمندی از فروشگاه

۱۸. اخذ پذیرش سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

۱۹. چاپ مقاله مدیریتی در مجله علمی پژوهشی مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات علامه طباطبایی

۲۰. مدیریت فنی و اجرایی شرکت مشاوره ای

۲۱. برگزاری همایش تجارت الکترونیک در تابستان سال ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸

۲۲. برگزاری همایش چاپ و نشر سال ۹۹ 

۲۳. مدیر گروه دپارتمان MBA

۲۴. مدیر گروه، دانشکده مدیریت

۲۵. عضو انجمن مترجمان و اهل قلم

۲۶. برگزاری بیش از صد کارگاه آموزشی در زمینه کسب و کار و بازاریابی

۲۷. مترجم کتاب خیابان هوشمند MBA و مولف کتاب در حوزه برق

۲۸. موسس سه استارت آپ و مشاور بیش از پنجاه کسب و کار نوین

 

Info@Pourashraf.com

a.Pourashraf@uast13.ir

alipourashraf@gmail.com

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف alipourashraf Dr Ali Pourashraf pourashraf