جلسه توجیهی کاربینی، کارورزی و پروژه بهمن ۱۴۰۲

 

 

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف دکتر علی پوراشراف ali pourashraf pourashraf alipourashraf Dr Ali Pourashraf pourashraf.ir کاربینی پروژه کارورزی کلاس مهارتی استاد پوراشراف