موضوعات پروژه کاردانی و کارشناسی مهر ۱۴۰۱

دانشجویان کارشناسی و کاردانی که در ترم مهرماه درس پروژه را اخذ نموده اند بایستی بعد از انتخاب یکی از عناوین ذکر شده به نکات زیر توجه نمایند:

1. حداقل صفحات تحقیق 25 صفحه و حداکثر 50 صفحه

2. استفاده از اصول روش تحقیق الزامی است (برای راهنمایی به کارگاه مقاله نویسی مراجعه نمایید).

3. تسلط کافی بر روی مطالب ارائه شده(بسیار مهم)

4. استفاده از فونت B esfehan در تحقیق

5. برداشت شخصی خودتان را در یک صفحه A4 به همراه تحقیق در زمان مصاحبه به همراه می آورید.

6. منابع به کار گرفته در پایان تحقیق ضمیمه شود.

7. از منابع اینترنتی نامعتبر و یا غیر علمی استفاده نشود.

8. تحقیق به صورت انفرادی است.

9. مهلت تحویل پروژه به صورت حضوری، پنج روز بعد از دفاع می باشد.

10. زمان مصاحبه ۵ دی ماه ساعت ۱۴ می باشد.

 

.......................................

 

۱.بررسی ارتباط میان کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی شخصی در کسب و کارهای نوین؛

۲.بررسی ارتباط میان توسعه فردی با کارآیی درون سازمانی با محوریت پرورش منابع انسانی؛

۳.بررسی ارتباط میان نگرش در کسب و کار و خودانگیختگی فردی؛ 

۴.بررسی تفاوتهای پرورش یافتگی منابع انسانی و آموزش در رشد و توسعه فردی

۵.بررسی معیارهای اساسی جهت اندازه گیری بهره وری سازمانی؛ 

۶. بررسی روش های درمانی بیماری های سازمانی با استفاده از محرک های خودانگیختگی؛

۷. بررسی کسب و کارهای نوین در سال ۲۰۲۲ با در نظرگرفتن چشم انداز ده سال؛

۸. بررسی روش های حل مسئله در سازمان های بوروکراسی با استفاده از ساختار داده کاوی؛

۹. بررسی معیارهای اساسی تبلیغات تجاری و ارتباط آن با موفقیت در سازمان های پیشرو؛

۱۰. بررسی مکانیزم بازاریابی نوین در ساختارهای ادوهکراسی؛ 

۱۱. بررسی روش های بازاریابی کم هزینه با استفاده از ترازهای بودجه بندی مطرح در سازمان های بین المللی؛ 

۱۲. بررسی نفوذ در شرکت های تجاری با استفاده از روش های نوین تبلیغات.

.....................................

1.The relationship between organizational identification and employee creativity. 

2.Customer Relationship Management in iran Banking Sector and a Model Design for Banking Performance Management

...................................

 

نکته تکمیلی: تمام موضوعات عنوان شده از قبل بر روی آنها کار شده است بنابراین دانشجو مشکلی در پیدا کردن مرجع نخواهد داشت.

دانشجویانی که تمایل دارند بر روی موضوعات با زبان انگلیسی متمرکز شوند شامل ۷ نمره کمکی می شوند.

دانشجویانی که علاقمند به ترجمه هستند می توانند از طریق ایمیل اعلام آمادگی کنند تا در زمینه تخصصی رشته خود موضوع دریافت نمایند.

کلید واژه ها: علی پوراشراف دکتر علی پوراشراف پور اشراف پوراشراف پور اشرف پوراشرف پروژه کارشناسی کاردانی دانشجویان دانشگاه Dr Ali Pourashraf alipourashraf pourashraf ali pourashraf منابع انسانی کسب و کار