پروژه کاربینی

دانشجویان گرامی درس کاربینی که تا به اکنون موفق به تحویل پروژه خود نشده اند بایستی به روش زیر اقدام نمایند:

.................... 

۱. ورود به یکی از نمایشگاه و همایش هایی که در حال برگزاری است؛

۲. مصاحبه با افراد حقوقی و حقیقی موفق در عرصه فعالیت خود؛

۳  تهیه گزارش و فیلم مصاحبه با زیرنویس و لوگوی دانشگاه؛

۴. تحویل مستندات در زمان معین به دانشگاه.

....................

 

نکته ۱: یک مصاحبه و آن هم به مدت ۷ دقیقه کافی است.

نکته ۲: دانشجویان می توانند به صورت تیم های دو نفر اقدام به مصاحبه کنند. 

نکته ۳: کیفیت صدای مصاحبه بسیار مهم می باشد لذا با دو گوشی یا میکروفن اقدام به مصاحبه کنید. 

نکته ۴: می توانید برای آگاهی از کنفرانس و یا همایش های پیش رو به این سایت و یا این سایت مراجعه نمایید.

نکته ۵: نمونه سوالاتی که می توانید در مصاحبه استفاده نمایید: 

الف.در مورد شرکت و فعالیت خود توضیحاتی بیان نمایید. 
ب.مواردی که منجر به بقا و موفقیت شما در این حوزه شده است.
ج.تهدیدهای پیرامون شما در حال حاضر.
د.توصیه شما برای کسانی که قصد دارند به این کار ورود کنند.
ه.نتیجه گیری و اگر موردی هست که نگفتید ولی احساس می کنید باید گفته شود.

نکته ۶: انتخاب نمایشگاه به عهده دانشجو است اما هرچقدر به حوزه تبلیغات و سرمایه گذاری نزدیک تر باشد بهتر می باشد.

نکته ۶: مهلت تحویل پروژه تا ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ می باشد.

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پوراشرف پور اشراف پور اشرف alipourashraf ali pourashraf pourashraf کاربینی