گالینگور

قابل توجه دانشجویان گرامی که هنوز گالینگور خود را تحویل ندادند؛ نهایت تا روز شنبه مورخ ۱ مرداد ۱۴۰۱ فرصت دارند فایل گالینگور شده خود را تحویل دانشگاه دهند.

......................

آقای رضا ربیعی

آقای جواد خرم جو 

آقای محمدرضا احدی 

آقای ناصر شاکر 

خانم نجمه آشتیانی

 

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف ali pourashraf pourashraf alipourashraf گالینگور دانشجو دانشگاه