اطلاعیه مهم درس برنامه ریزی و مدیریت پروژه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مهلت دفاع و تحویل پروژه در درس برنامه ریزی و مدیریت پروژه نهایت تا تاریخ ۱۴ تیرماه می باشد.

............................

این مهلت برای بار سوم داده شده است و مسئولیت عدم تحویل به عهده دانشجو می باشد.

............................

مهم: توجه کنید این درس با پروژه مقطع کاردانی و کارشناسی مدیریت کسب و کار متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پروژه پور اشرف پوراشرف برنامه ریزی و مدیریت پروژه alipourashraf pourashraf ali pourashraf