برنامه ریزی (جلسه پنجم)

چند روزی را به بررسی اینکه چگونه وقت‌تان را می‌گذرانید، سپری کنید. یادداشت کنید که هر روز دقیقا چه کارهایی انجام می‌دهید. با دقت توجه کنید که وقت آزادتان را چگونه می‌گذرانید. آیا به بازی‌های ویدئویی مشغول می‌شوید یا خانه را تمیز می‌کنید؟ فهرستی از این کارها درست کنید و در آن ذکر کنید که برای انجام هر کار، چقدر زمان صرف می‌کنید.

.................................................

دانلود فایل

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف برنامه ریزی ali pourashraf pourashraf alipourashraf Dr Ali Pourashraf Planning