مشتری مداری ۴

آیا برای مشتریان دل و مشتریان زندگی خود برنامه ریزی داشته اید؟

 

دانلود فایل

 

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف خودشناسی خودت باش خودباوری استعداد باور مشتری مداری مشتری بازاریابی پول راز ali pourashraf talent Consumer Customer Management Marketing