انضباط فردی و مدیریت رفتار (نکته تکمیلی)

قبل از گوش دادن پادکست، به مطالعه این کتاب شما را دعوت می نمایم.

 

.................................................

دانلود

.................................................

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پوراشرف انضباط فردی مدیریت مدیریت رفتار ali pourashraf pourashraf alipourashraf