انضباط فردی و مدیریت رفتار (جلسه پنجم)

قبل از گوش دادن پادکست، به مطالعه این کتاب شما را دعوت می نمایم.

 

.................................................

دانلود

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف ali pourashraf alipourashraf pourashraf انضباط فردی مدیریت رفتار