مشتری مداری ۳

مشتری مداری آغاز یک راه است یا پایان یک مسیر؟

 

دانلود فایل

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف استعداد استعدادیابی خودشناسی خودباوری تیپ شناسی موفقیت موفق پول مشتری مداری مشتری برندسازی برندینگ ali pourashraf Consumer success Management Marketing Money Customer