انضباط فردی و مدیریت رفتار (جلسه سوم)

قبل از گوش دادن پادکست، به مطالعه این کتاب شما را دعوت می نمایم.

 

.................................................

دانلود

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف انضباط فردی ali pourashraf pourashraf alipourashraf پور اشراف پور اشرف پوراشرف