باورهای اشتباه در ریسک (جلسه اول)

پیشنهاد می شود قبل از گوش دادن به پادکست، این فایل را مطالعه کنید.

.................................................

دانلود

.................................................