مشتری مداری ۲

 به نظر شما وقتش رسیده که به دنبال مشتریان واقعی باشیم؟

 

دانلود فایل

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف مشتری مداری مشتری موفقیت موفق مدیریت مدیران استعدادیابی استعداد خودشناسی تیپ شناسی ali pourashraf success Customer Consumer Marketing