کلاس های جبرانی اسفند ۱۴۰۰

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلیه کلاس های این هفته بنده در روز پنجشنبه مورخ ۲۶ اسفندماه برگزار خواهد شد.

......................................

 

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت ریسک

تکنیک و ابزار 

کارآفرینی سازمانی 

هوشمندسازی

مشتری مداری 

نقش و جایگاه

 

کلید واژه ها: اطلاع علی پوراشراف پوراشراف پوراشرف پور اشراف ali pourashraf pourashraf کلاس جبرانی