جلسه معارفه ترم یک برگزار شد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه معارفه ترم یک در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و در ساعت ۱۳ برگزار گردید.

 

مباحث عنوان شده

...آشنایی با هم آوا، سمالایو و سایت دانشگاه 

...آشنایی با نحوه اطلاع رسانی در دانشگاه

...معرفی ساختار دانشگاه

...آشنایی با ارکان ابتدایی آموزش 

...بایدها و نبایدها در هنگام حضور دانشجویان 

...نحوه ارتباط دهی دانشجویان با دانشگاه

...ساعت های مدیر گروهی 

...ضرورت مهارت آموزی و کسب تخصص در دنیای امروزی 

 

 

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف alipourashraf دانشگاه تخصص مهارت پور اشراف