مشتری مداری ۱

تعریف شما از مشتری مداری تا چه اندازه درست می باشد؟ آیا به نظر شما مشتری مداری فقط در کسب و کار معنی پیدا می کند؟

 

فایل صوتی

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف مشتری مشتری مداری موفقیت موفق پول بازاریابی استعداد استعدادیابی تیپ شناسی خودشناسی خودت باش Money Marketing ali pourashraf Customer Consumer success