کاربینی بهمن ۱۴۰۰

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جلسه کاربینی کلیه گروه ها در روز یکشنبه مورخ ۱۵ اسفند ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می گردد.

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf کاربینی