کارورزی و پروژه بهمن ۱۴۰۰

کارورزی و پروژه ترم بهمن ماه

به اطلاع دانشجویان گرامی درس کارورزی و پروژه می رساند جلسه توجیهی در روز یکشنبه مورخ ۱۵ اسفندماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

.................................

حضور تمامی دانشجویان این دو درس الزامی است.

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf کارورزی کسب و کار مدیریت تبلیغات تجاری مدیریت اسناد