کارورزی سازمانی

طبق اطلاع رسانی قبلی، دانشجویانی که کارورزی خود را در سازمان گذرانده اند فرصت دارند تا در روز یکشنبه مورخ ۳ بهمن ماه بین ساعت ۱۴ تا ۱۶ گزارش کارورزی خود را تحویل دهند.

.......................................

اسامی دانشجویان در این لینک موجود است

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf کارورزی