تحویل پروژه

طبق اطلاع رسانی قبلی دانشجویانی که از پروژه خود دفاع کرده اند مهلت دارند تا در روز یکشنبه مورخ ۳ بهمن ماه بین ساعت ۱۴ تا ۱۶ فایل گالینگور شده خود را به دانشگاه تحویل دهند.

.............................

توجه داشته باشید این مهلت فقط برای دانشجویانی است که از پروژه خود دفاع کرده اند و محتوای تحقیق آنها مورد تایید قرار گرفته است.

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf پروژه