کسب و کارهای مهم ایران

آیا در ایران می توان موفق شد؟ آیا کسب و کارهایی را می شناسید که ضرورت جامعه باشند؟

 

دانلود فایل

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف استعدادیابی استعداد خودشناسی خودباوری خودت باش کسب و کار ایران پول موفقیت موفق ali pourashraf success talent Money Business