تفاوت مدیران و رهبران (نکته تکمیلی)

.................................................

دانلود

.................................................

کلید واژه ها: علی پوراشراف رهبر سازمانی مدیریت مدیران وظایف مدیران هوش مدیریتی ali pourashraf پول پوراشراف پاداش ثروتمندان خودشناسی خودباوری خودت باش خوداشتغالی خودیابی