پیش بینی آینده (جلسه نهم)

آیا فکر می کنید آینده قابل پیش بینی است؟

.................................................

دانلود فایل

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف آینده پیش بینی ali pourashraf