نقش بازاریابی در مدیریت (جلسه نهم)

.................................................

دانلود

.................................................

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پوراشراف پول مدیریت مذاکره اصول مذاکره Management Marketing بازاریابی