تفاوت مدیران و رهبران

به راستی چه تفاوتی میان مدیران و رهبران سازمانی موجود است؟

 

دانلود فایل

 

کلید واژه ها: مدیران مدیریت رهبر رهبر سازمانی علی پوراشراف هوش احساسی استعدادیابی استعداد خودشناسی خودباوری Management talent ali pourashraf