نقش خودشناسی در کسب و کار (جلسه دهم)

.................................................

دانلود 

.................................................

کلید واژه ها: علی پوراشراف خودشناسی خودباوری خودت باش خوداشتغالی کسب و کار موفقیت موفق ali pourashraf Business talent