پیش بینی آینده

آیا فکر می کنید آینده قابل پیش بینی است؟

دانلود فایل

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف پیش بینی آینده موفقیت موفق ali pourashraf talent خودشناسی استعداد استعدادیابی