رفع اشکال درس پروژه (کاردانی)

دانشجویانی که در روند پروژه خود به مشکل برخورده اند می توانند در روز یکشنبه مورخ ۷ آذر ماه ساعت ۱۵ به ساختمان زرتشت مراجعه نمایند و در کلاس رفع اشکال حضور یابند. 

--------------------------------------

حضور همه دانشجویان درس پروژه در این کلاس الزامی نیست.

--------------------------------------

رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است

کلید واژه ها: علی پوراشراف موفقیت استعداد استعدادیابی ali pourashraf talent