علت متمایز شدن سازمان ها (جلسه ششم)

.................................................

دانلود

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf موفقیت talent استعدادیابی استعداد