کارورزی مهر ۱۴۰۰

اسامی دانشجویانی که با کارورزی آنها موافقت شده است  

-------------------------

آتنا احمد نژاد 

یاسر ایمانی 

حامد جلالی 

فرید جعفری 

حامد عابدی 

سید مهدی موسوی 

قاسم قای زاده 

مهدی میرزایی 

صدف طراوتی 

مهدی نویدی 

ریحانه تز معتمدی 

میثم خسروی 

راضیه بالایی 

ماهان حاجی 

مریم محسنی 

بهروز عمویی 

مهدیه طائب نیا 

ریحانه اقبالی 

مهرداد علیپور 

محمدرضا احدی 

حمید زارع زاده 

مصطفی تاجیک 

فاطمه کرمی 

بهنام باقری 

مسعود باقری 

مهتاب پورهادی (کلاس مهارتی)

آیدا غفاری (کلاس مهارتی)

جواهر رحیمی 

علی احسانیان مفرد 

مهرداد علیپور 

راضیه بالایی 

میثم خسروی 

ایمان رضایی 

کیانوش پرهام 

فاطمه عباسقلی 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سازمانی

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

آتنا حمدیان 

محمد حسین حیاتی 

محمد منتظر حجت 

پوریا آموزگار 

مرتضی یوسفی 

محمد امین حسین پور 

مهدی احمد 

مرتضی عطار 

علیرضا بشارتی 

حامد قاسمی 

محسن تاجران 

هدیه زرین آمیزی 

سمیرا نادری 

 

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که اگر نامشان در این لیست قرار ندارد بدین معنی است که با کارورزی آنها موافقت نشده است

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf کارورزی