نگاهی متفاوت به کارآفرینی (نکته تکمیلی جلسه اول)

.................................................

دانلودها

.................................................

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf