انواع تصمیم گیری

در مورد تصمیم گیری مدیران چقدر می دانید؟

دانلود فایل

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف استعداد استعدادیابی خودشناسی تصمیم تصمیم گیری ali pourashraf talent make decision