پروژه تابستان ۱۴۰۰

موضوع پروژه دانشجویان

 

دانشجویانی که در این ترم درس پروژه را اخذ نموده اند بایستی بعد از انتخاب یکی از عناوین ذکر شده به نکات زیر توجه نمایند:

1. حداقل صفحات تحقیق 25 صفحه و حداکثر 70 صفحه
2. استفاده از اصول روش تحقیق الزامی است (برای راهنمایی به کارگاه مقاله نویسی مراجعه نمایید).
3. تسلط کافی بر روی مطالب ارائه شده(بسیار مهم)
4. استفاده از فونت B esfehan در تحقیق
5. برداشت شخصی خودتان را در یک صفحه A4 به همراه تحقیق در زمان مصاحبه به همراه می آورید.
6. منابع به کار گرفته در پایان تحقیق ضمیمه شود.
7. از منابع اینترنتی نامعتبر و یا غیر علمی استفاده نشود.
8. تحقیق به صورت انفرادی است.
9. مهلت تحویل پروژه به صورت حضوری، پنج روز بعد از دفاع می باشد.
10. زمان مصاحبه 13 شهریور می باشد.

 

..........................................................................................................................................................................

موضوعات پروژه:

1. بررسی ارتباط میان استعدادیابی شخصی و بهره وری سازمانی

2. بررسی ارتباط میان رضایت از خود و مدیریت کسب و کار

3. بررسی ارتباط میان سلامت روانی و مدیریت منابع انسانی

4. بررسی ارتباط میان رضایت شغلی و سلامت روانی کارمندان

5. بررسی ارتباط میان میزان حقوق دریافتی و بهره وری سازمانی

6. بررسی ارتباط میان ساعت کاری و میزان رضایت از شغل

7. بررسی ارتباط میان خلاقیت اکتسابی و هوش کسب و کار

8. بررسی ارتباط میان بحران های های مالی در زندگی و موفقیت در کسب و کار