دانشجویانی که همکاری با دانشگاه را انتخاب کردند

به اطلاع دانشجویانی که همکاری با دانشگاه را انتخاب کردند می رساند مورخ 23 اردیبهشت ماه ساعت 18 تا 19 جلسه توجیحی بر گزار می شود.

کلید واژه ها: ali pourashraf علی پوراشراف