امتحان میان ترم نقش و جایگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رسانم؛ امتحان درس نقش و جایگاه در روز یکشنبه مورخ 19 اردیبهشت (ساعت 18) برگزار می گردد. فایل صوتی مربوط به جلسات برگزار شده را می توانید از اینجا دانلود نمایید. 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf