کارورزی جلسه سوم

به اطلاع کلیه دانشجویان مدیریت می رساند جلسه سوم کارورزی کلیه گروه ها در روز پنجشنبه مورخ 2 اردیبهشت ساعت 14 تا 16 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان کارورزی الزامی است. ضمناً فایل صوتی مربوط به این جلسه را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

علی پوراشراف