وبینار

وبینار

یکی از نکاتی که بایستی در موفقیت دانست موضوع نمونه برداری و ارزیابی شاخصه های موفقیت در انسان های توفیق طلب می باشد. یک سری عوامل کلی و مشترک در تمام انسان های موفق دیده می شود که در پایین در مورد هر کدام توضیح داده شده است.

 

وبینار یک، وبینار دو، وبینار سه، وبینار چهار، وبینار پنج، وبینار شش، وبینار هفت، وبینار هشت، وبینار نه، وبینار ده

 

 

 

 

کلید واژه ها: ali pourashraf علی پوراشراف