استارت آپ زمستان ۹۹

استارت آپ زمستان ۹۹

از ضرروت هر جامعه رشد کسب و کارها و اقدامات مربوط به آن است. به یاری خداوند متعال امسال هم استارت آپ برگزار شد و شش طرح از بین مجموعه طرح های ارائه شده برگزیده گردید و در نهایت طرح آموزش های سه بعدی به تصویب کمیته داوران رسید. بخشی از استارت آپ در فایل زیر آمده است.

 

دانلود فایل

 

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf