استارت آپ زمستان ۹۹

استارت آپ زمستان ۹۹

 

از ضرروت هر جامعه رشد کسب و کارها و اقدامات مربوط به آن است. به یاری خداوند متعال امسال هم استارت آپ برگزار شد و شش طرح از بین مجموعه طرح های ارائه شده برگزیده گردید و در نهایت طرح آموزش های سه بعدی به تصویب کمیته داوران رسید. بخشی از استارت آپ در فایل زیر آمده است.

..........................................

دانلود فایل

..........................................

 

اکثر مردم فکر می کنند از استعدادهای خود آگاه هستند، اما متاسفانه آمار نشان می دهد که آنان در اشتباهند

اجازه دهید به شما کمک کنیم

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf