ویژگی کسب و کارهای کارآفرینانه و کوچک (کارآفرینی جلسه سوم)

امنیت شغلی چیست؟ مزایای یک کسب و کار کوچک و کارآفرینانه در جه مباحثی خلاصه می گردد؟ 

.................................................

برای دانلود کلیک کنید

.................................................

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: علی پوراشراف ali pourashraf pourashraf alipourashraf Dr Ali Pourashraf پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف Business استعدادیابی استعداد talent Task