علل نگرش های منفی به کسب و کار (کارآفرینی جلسه دوم )

علل نگرش های منفی به کسب و کار در چه عواملی خلاصه می شود؟ کسب و کارها به چه عواملی تقسیم می گردد؟ 

 

.................................................

برای دانلود کلیک کنید

.................................................

 

 

کلید واژه ها: ali pourashraf علی پوراشراف pourashraf alipourashraf پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف استعدادیابی استعداد talent Dr Ali Pourashraf نگرش منفی کسب و کار Business