کتاب تفکر سیستمی

تفکر سیستمی قابل استفاده دانشجویان رشته مدیریت، مدیران و سایر علاقمندان می باشد. از مباحث مهم این کتاب، می توان به اصول مدیریت، مسئولیت های مدیران، اهمیت خلاقیت و نوآوری، ویژگی های مدیران موفق و چرخه حیات سیستم اشاره کرد.


در قسمتی از کتاب تفکر سیستمی می خوانیم، یک سازمان :

۱ – هدف دارد
۲ – برای هدفش، برنامه دارد
۳ – استراتژی دارد
۴ – منابع خود را می شناسد و از آن ها به طور هماهنگ استفاده خواهد کرد
۵ – وابسته به اطلاعات است

 

ویژگی های یک سازمان :

۱ – مأموریت یا هدف ویژه ای دارد
۲ – برای بقا به دیگر سازمان ها وابسته است
۳ – هیئت حاکمه مستقلی دارد
۴ – از بخش های مختلفی تشکیل شده
۵ – دارای ساختاری فیزیکی و منطقی است .

توسعه سازمانی عبارت است از کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری، برای توسعه برنامه ریزی شده، تقویت و تأکید بر استراتژی ها، ساختارها و فرآیندهای سازمانی، برای بهبود اثربخشی سازمان است.

تعریف دیگری از توسعه سازمانی، توسط مت میناهان ارائه شده است: ” توسعه سازمان ”، بدنه ای از دانش و عمل است که از طریق افزایش هماهنگی در بین سیستم های مختلف موجود در سیستم کلی، کارایی سازمانی و توسعه فردی را بهبود می بخشد.

مداخله توسعه سازمانی شامل روش شناسی ها و رویکردهایی به برنامه ریزی استراتژیک، طراحی سازمان، توسعه رهبری، مدیریت تغییر، مدیریت بهره وری، هدایت، تنوع، ساختن تیم و تعادل کار و زندگی است.

 

فرآیند توسعه سازمانی :

یکی از محبوب ترین انواع توسعه سازمانی، مدل ” جست و جوی عمل ” است که توسط فرنچ و بل در کتاب شان با نام organization Development بحث شده است . مراحل زیر در مرکز این مدل قرار دارند :
۱ – تعریف مسئله
۲ – تشخیص علت
۳ – طراحی و عمل
۴ – ارزیابی و اجرا

 

.................................................

برای دانلود کلیک کنید

.................................................

 

 

کلید واژه ها: تفکر سیستمی مدیریت علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف سازمان فرآیند توسعه سازمانی alipourashraf Dr Ali Pourashraf ali ali pourashraf Management organization Development