کتاب مدیریت راهبردی

بسیاری از مدیران کسب و کارهای نوپا در موقعیت های دشوار فاقد توانمندی جهت کنترل شرایط نامطلوب هستند که می تواند ناشی از عدم دریافت آموزش ها و عدم یادگیری راه حل های متنوع در شرایط بحران هست. کتاب مدیریت راهبردی به زبان ساده و قابل فهم به این راهکارها می پردازد.

 

در منتخبی از این کتاب می خوانیم:
دانیال گوسن” معتقد بود اگر چه هوش احساسی در کودکی شکل می گیرد ولی مهارت های مربوط به آن می تواند در هر سنی آموخته شود. یادگیری این مهارت ها در هیچ برهه ای از زمان ، دیر نیست.

 

گوسن، هوش احساسی را به ۵ جز تقسیم می کند:

۱ – خودآگاهی: توانایی درک روحیات و احساسات خودمان و درک اثر آن ها در کار خود و دیگران

۲ – خود نظمی: توانایی تفکر قبل از عمل و کنترل احساسات مثل عصبانیت.

۳ – انگیزش: توانایی سخت کوشی همراه با پشتکار ، به دلایلی غیر از پول و مقام.

۴ – همدلی: توانایی درک احساسات دیگران و استفاده از این درک برای ارتباط بهتر با دیگران.

۵ – مهارت اجتماعی: توانایی ایجاد تفاهم با دیگران و ایجاد روابط.

 

آخرین هوش مورد نیاز برای یک مدیر موفق، هوش هیجانی است. رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط های جدید، ویژگی های خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آن ها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

 

.................................................

برای دانلود کلیک کنید

.................................................

 

 

 

کلید واژه ها: خودآگاهی خود نظمی انگیزشی همدلی مهارت اجتماعی علی پوراشراف پوراشراف پور اشراف پور اشرف پوراشرف پول شادی آور کتاب مدیریت راهبردی هوش هیجانی