عنوان مقاله

عنوان

عنوان مقاله نخستین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما جلب می‌کند. عنوان مقاله باید گویای علمی باشد و به درستی بتواند کاری را که انجام شده، عرضه کند. عنوان هم باید گویای متن باشد و هم دارای جذابیت باشد. از نوشتن عنوان‌های طولانی باید خودداری نمود. همچنین از کلمات اختصاری شناخته نشده در عنوان مقاله نباید استفاده کرد. عنوان مقاله می‌تواند در قالب یک جمله یا عبارت پرسشی نوشته شود که در این حالت توجه دیگران به موضوع بیشتر جلب خواهد شد. بنابراین عنوان یک مقاله باید اشتراکاتی با موضوع اصلی تحقیق داشته باشد. نکات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند:

 

۱) عنوان مقاله حتی الامکان باید دقیق و رسا بوده و از به کار بردن اصطلاحات ناآشنا یا اختصاری خودداری شود.

۲) عنوان مقاله حتی الامکان باید جمله خاصی باشد که نکات اصلی و عمده موضوع را در بر داشته باشد.

۳) به طور معمول(نه همیشه) و در نام‌گذاری اکثر تحقیق ها این نکات در نظر گرفته می شود: چه چیزی را می خواهیم بررسی کنیم، در چه جامعه ای، در کجا و در چه زمانی. مثلا عنوان یک مقاله می تواند این باشد: "بررسی ارکان مدیریت بهره وری، مطالعه موردی سازمان توانیر استان تهران"

۴) عنوان باید «فاقد پیش داوری» باشد. به عنوان مثال، انتخاب این عنوان برای یک مقاله، مناسب به نظر نمی رسد:" بررسی علل بی علاقگی رانندگان نسبت به بستن کمربند ایمنی!" 

۵) اگر کلماتی در توصیف ویژگی مطالعه شما نقش کلیدی دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانید. به عنوان مثال "بررسی ارتباط میان شاخصه های مدیریت منابع انسانی بر پیاده سازی مدیریت دانش".

۶) هیچ گاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود.

جهت مشاوره در امور پژوهشی با من تماس بگیرید.