مزایای استعدادیابی ۶۰ مرحله ای

۱. تحلیل کامل شخصیت درون و میان فردی داوطلبان؛

۲. تشخیص نقاط ضعف و قوت شخصیتی افراد؛

۳. ارائه شغل مناسب باتوجه به تیپ شخصیتی متقاضیان؛

۴. ارزیابی رشته تحصیلی مناسب باتوجه به تیپ شخصیتی متقاضیان؛

۵. اندازه گیری درصد بینش درست افراد نسبت به خود؛

۶. اندازه گیری درصد توانایی هر فرد نسبت به ضریب خوداشتغالی؛

۷. اندازه گیری درصد توانایی هر فرد نسبت به ضریب کارآفرینی؛

۸. اندازه گیری ۱۲ هوش و بررسی ارتباطات میان آنها؛

۹. ارائه توصیه های بومی جهت توسعه کسب و کار فعلی داوطلبان؛

۱۰. تیپ بندی شخصیتی افراد با توجه به استعداد و توانمندی های بالقوه و بالفعل آنها؛

۱۱. هزینه فوق العاده مناسب؛

۱۲. انجام تمام مراحل استعدادیابی با استفاده از ایمیل و بدون نیاز به مراجعه حضوری.

۱۳. پشتیبانی تخصصی رایگان به مدت ۶ ماه بعد از فرآیند.

۱۴. تخصیص یک کارشناس کارآزموده مختص هر داوطلب.

۱۵. درصورت عدم رضایت مخاطب از مراحل استعدادیابی و نتایج آن کل هزینه برگشت داده می شود.

-------------------------------------

توضیحات تکمیلی را در اینجا مشاهده نمایید

-------------------------------------

جهت اطلاع از هزینه ها و گرفتن نوبت آنلاین با ایمیل زیر تماس بگیرید یا عدد ۲ را به شماره 09335333411 ارسال نمایید.

Talentco4@gmail.com

-------------------------------------

کلید واژه ها: علی پوراشراف استعداد استعدادیابی انگیزشی مدیریت پول کار هنر پوراشراف پور اشراف پور اشرف دکتر علی پوراشراف ali pourashraf pourashraf alipourashraf Dr Ali Pourashraf talent talentco4