مزایای استعدادیابی چهارده مرحله ای

1. تحلیل شخصیت درون و میان فردی داوطلبان؛

2. تشخیص نقاط ضعف و قوت شخصیتی افراد؛

3. شغل مناسب با توجه به تیپ شخصیتی متقاضیان؛

4. رشته تحصیلی مناسب  با توجه به تیپ شخصیتی متقاضیان؛

5. درصد بینش درست افراد نسبت به خود؛

6. درصد توانایی هر فرد نسبت به ضریب خوداشتغالی؛

7. درصد توانایی هر فرد نسبت به ضریب کارآفرینی؛

8. اندازه گیری هوش اجتماعی و ارتباطی متقاضیان؛

9. ارائه توصیه های بومی جهت توسعه کسب و کار فعلی داوطلبان؛

10. تیپ بندی شخصیت افراد با توجه به استعداد و توانمندی های بالقوه و بالفعل آنها؛

11. هزینه فوق العاده مناسب؛

12. انجام تمام مراحل استعدادیابی با استفاده از ایمیل و بدون نیاز به مراجعه حضوری.

13. درصورت عدم رضایت مخاطب از مراحل استعدادیابی و نتایج آن کل هزینه برگشت داده می شود.

-------------------------------------

جهت اطلاع از هزینه ها و گرفتن نوبت آنلاین با ایمیل زیر تماس بگیرید یا عدد 2 را به شماره 09335333411 ارسال نمایید.

Talentco4@gmail.com

-------------------------------------

کلید واژه ها: علی پوراشراف استعداد استعدادیابی انگیزشی مدیریت پول کار هنر