آموزش ارزیابی ریسک

ریسک یکی از مفاهیم اولیه، پایه ای و بسیار مهم در مدیریت مالی است که اغلب افراد حتی دانش آموختگان مدیریت مالی نیز برداشت درستی از آن ندارند. افراد در زندگی روزمره از کلمه ریسک برای بیان مفاهیم متفاوت استفاده می‌کنند و یکی از علل برداشت نادرست از ریسک در مدیریت مالی هم همین کاربرد چند منظوره این کلمه است.

 

.................................................

برای دانلود کلیک کنید

.................................................

 

کلید واژه ها: مدیریت ریسک ریسک مدیریت مالی علی پوراشراف پوراشراف پور اشرف پور اشراف پوراشرف ali pourashraf pourashraf alipourashraf Dr Ali Pourashraf risk risk management